Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Rok Platformy e-learning CBA

Uruchomienie platformy e-learningowej stanowiło jedno z dwóch działań projektu „Rozwój Systemu Szkoleń Antykorupcyjnych” (AC Projekt), dofinansowanego przez Komisję Europejską w ramach Programu Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości (ISEC).

Beneficjentem projektu było Centralne Biuro Antykorupcyjne, współbeneficjentem litewska Specjalna Służba Śledcza (STT), zaś partnerem projektu – łotewskie Biuro Przeciwdziałania i Zwalczania Korupcji (KNAB).

W pierwszym roku funkcjonowania platformy e-learning zarejestrowało się na niej ponad 22,8 tys. osób, natomiast 17,6 tys. ukończyło szkolenia. Oznacza to, że już w pierwszych 12 miesiącach jej działania kilkakrotnie przekroczono wskaźniki, które zakładano osiągnąć w ciągu planowanych 30 miesięcy trwania projektu.

Spośród trzech komponentów kursu największym zainteresowaniem cieszyło się szkolenie „Korupcja w administracji publicznej” – ukończyło je 17,1 tys. osób. Komponent „Korupcja w biznesie” zyskał 3,3 tys. absolwentów, zaś „Społeczne skutki korupcji” - 4,8 tys. Ponadto, 4,3 tys. użytkowników zdecydowało się ukończyć więcej niż jeden komponent.

Wśród instytucji publicznych największa liczba absolwentów pochodziła z Ministerstwa Finansów oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Dużą aktywność wykazali również pracownicy jednostek administracji terenowej, m.in. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego czy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Korzystano także z anglojęzycznej wersji Platformy. Najwięcej zagranicznych użytkowników pochodziło ze słowackiego resortu spraw wewnętrznych oraz instytucji antykorupcyjnych z Łotwy, Austrii i Wielkiej Brytanii, a także z Gruzji, Rumunii i Czarnogóry.

 

Opublikowano w dniu 10.06.2015 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry