Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Ogłoszenie - nabór do służby/pracy w bydgoskim CBA

W związku z prowadzeniem aktywnego naboru do służby/pracy do nowopowstającego Wydziału Zamiejscowego w Bydgoszczy Delegatury CBA w Gdańsku informujemy, że

kandydaci zainteresowani służbą/pracą w tej komórce Centralnego Biura Antykorupcyjnego proszeni są o przysyłanie adresowanego do Szefa CBA podania wraz z następującymi załącznikami:

  • Kwestionariusz osobowy:

Kwestionariusz osobowy kandydata do służby w CBA (pdf  87,9 KB)   

Kwestionariusz osobowy kandydata do slużby w CBA (doc 94,6 KB)

  • Curriculum Vitae,
  • list motywacyjny,
  • aktualne zdjęcie (4x3,5 cm).

Dokumenty można składać listem tradycyjnym, na adres:

Szef CBA

Al. Ujazdowskie 9

00-583 Warszawa

 

lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: rekrutacja@cba.gov.pl

Kandydaci proszeni są o dołączenie oświadczenia: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.)". W przypadku braku powyższego zastrzeżenia, dokumenty Kandydatów do służby w CBA nie będą rozpatrywane. 

CBA zastrzega sobie możliwość odpowiadania jedynie na wybrane oferty.

 

Opublikowano w dniu 25.05.2015 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry