Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

W Bułgarii powstanie nowa instytucja antykorupcyjna

W Bułgarii powstanie odrębna instytucja, do której zadań będzie należała walka z korupcją. Utworzenie instytucji przewiduje przyjęta w kwietniu 2015 r. przez Bułgarię strategia antykorupcyjna na lata 2015-2020.

Krajowe Biuro Antykorupcyjne połączy kilka obecnie funkcjonujących struktur: Centrum Prewencji i Walki z Korupcją (BORKOR), jednostki Krajowego Biura Audytu (National Audit Office) i Komisję ds. zapobiegania przypadkom konfliktu interesów i ich stwierdzania (Commission for Prevention and Ascertainment of Conflict of Interest).

Rząd Bułgarii, zdając sobie sprawę z tego, że korupcja stanowi duże zagrożenie dla demokracji i wzrostu gospodarczego, podjął działania mające na celu zwiększenie wydajności i wzmocnienie koordynacji instytucji państwowych, do których zadań należy zapobieganie i walka z korupcją.

Przyjęcie przez Bułgarię strategii antykorupcyjnej stanowi realizację wymogu Komisji Europejskiej przedstawionego dla tego kraju w ramach mechanizmu weryfikacji i współpracy.

Strategia zakłada walkę z korupcją wśród polityków z naciskiem na korupcję wyborczą, walkę z korupcją w administracji publicznej oraz promowanie nietolerancji dla tej patologii. Szczególna uwaga zostanie poświęcona zapobieganiu korupcji i walce z łapownictwem wśród przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i sprawujących funkcje kontrolne agencji rządowych.

Istotny element przyjętej strategii stanowi także utworzenie specjalnej instytucji antykorupcyjnej, do której zadań będzie należała m.in. kontrola majątku urzędników oraz wykrywanie konfliktu interesów. Przyjęcie przez bułgarski parlament ustawy określającej uprawnienia nowej instytucji antykorupcyjnej planowane jest do końca pierwszej połowy 2015 r. Ustawa powinna wejść w życie na początku przyszłego roku.

Źródło: rai-see.org

Opublikowano w dniu 22.05.2015 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry