Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Szef CBA na spotkaniu Komitetu Sterującego RAI

Dzisiaj Szef CBA Paweł Wojtunik uczestniczył w spotkaniu Komitetu Sterującego Regionalnej Inicjatywy Antykorupcyjnej (RAI).

  • Na zdjęciu uczestnicy spotkania Komitetu Sterującego RAI

Sekretariat RAI zaprosił Szefa CBA do udziału w pracach Regionalnej Inicjatywy Antykorupcyjnej skupiającej takie kraje jak: Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Macedonia, Mołdawia, Rumunia i Serbia. Wynika to z uznania pracy Centralnego Biura Antykorupcyjnego w zakresie walki z korupcją, co ma wyraz między innymi w ciągle rosnącej pozycji naszego kraju w rankingach Transparency International.

W trakcie posiedzenia Komitetu Sterującego Szef CBA Paweł Wojtunik przedstawił rolę i zadania Centralnego Biura Antykorupcyjnego w zwalczaniu i zapobieganiu korupcji. Przedstawiciele państw członkowskich RAI nadali CBA status obserwatora Inicjatywy.

Status obserwatora RAI pozwala na uczestnictwo CBA w różnego rodzaju inicjatywach antykorupcyjnych takich jak: projekty międzynarodowe, szkolenia, seminaria i działalność edukacyjna w tym naukowa. Inicjatywy te przyczynią się do podnoszenia świadomości antykorupcyjnej w regionie Europy Południowej i Środkowo – Wschodniej.

Jacek Dobrzyński, Rzecznik Prasowy CBA

Zobacz artykuł na stronie CBA

Opublikowano w dniu 20.05.2015 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry