Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Badanie Nadużyć Gospodarczych 2015

Firma doradcza EY opublikowała kolejną edycję raportu poświęconego nadużyciom gospodarczym w przedsiębiorstwach na świecie – Badanie nadużyć gospodarczych 2015.

„Nadużycia i korupcja – na skróty do sukcesu? Badanie Nadużyć Gospodarczych 2015” przeprowadzone zostało w 38 krajach regionu EMEIA (Europa, Bliski Wschód, Indie i Afryka). Raport oparto na wywiadach przeprowadzonych z grupą 3800 przedstawicieli kadry kierowniczej największych firm, menedżerów wyższego szczebla, pozostałych menedżerów oraz pracowników firm.

Jak pokazują wyniki badania, do wzrostu nadużyć i korupcji w biznesie przyczyniają się coraz większa presja na wyniki oraz niestabilność gospodarcza. 37% badanych wyraziło przekonanie, że wyniki finansowe firm są zawyżane, a 57% badanych menedżerów wyższego szczebla przyznało, że znajduje się pod zwiększoną presją wyszukiwania nowych możliwości wzrostu.

O powszechności praktyk korupcyjnych w biznesie w danym kraju wyraziło przekonanie 43% polskich respondentów, 63% badanych z krajów Europy Wschodniej, 61% z krajów szybkiego wzrostu i 35% respondentów reprezentujących kraje rozwinięte. Średnia wszystkich odpowiedzi nt. powszechności korupcji wyniosła 51%.

Jak wynika z badania, obszarem wymagającym  poprawy jest profilaktyka korupcji. Zdaniem 20% badanych polityki antykorupcyjne stanowią przeszkodę wzrostu firmy, zaś 42% badanych przyznało, że w ich przedsiębiorstwie nie została przyjęta polityka antykorupcyjna lub też nic im nie wiadomo na temat jej istnienia. Według blisko jednej czwartej respondentów, firmy, w których pracują, nie posiadają linii zgłoszeniowych przeznaczonych dla whistleblowerów, a ponad jedna trzecia badanych nie uczestniczyła w żadnym szkoleniu antykorupcyjnym.

Więcej informacji nt. wyników badania dostępnych jest na stronie EY.

Źródło: www.ey.com

 

Opublikowano w dniu 14.05.2015 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry