Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kodeks Przejrzystości w Polsce

Kodeks Przejrzystości powstał z inicjatywy Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations – EFPIA) i został przyjęty przez Walne Zgromadzenie Federacji w dniu 24 czerwca 2013 roku.

Realizowany jest przez 33 stowarzyszenia członkowskie*. Za wdrożenie Kodeksu w Polsce odpowiedzialny jest Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

Istotą Kodeksu jest podniesienie standardów współpracy i zwiększenie zaufania do relacji łączących firmy farmaceutyczne ze środowiskiem medycznym.

Zgodnie z zawartymi w Kodeksie zasadami udostępniania informacji na temat zakresu i wartości współpracy firm farmaceutycznych z przedstawicielami środowiska medycznego oraz organizacjami ochrony zdrowia, upubliczniane będą informacje o wartości świadczeń takich jak: koszty opłat rejestracyjnych oraz podróży i zakwaterowania podczas różnego rodzaju wydarzeń (spotkań informacyjnych, promocyjnych, naukowych lub zawodowych, kongresów, konferencji, sympozjów) oraz wynagrodzeń z tytułu jakichkolwiek usług świadczonych przez przedstawiciela środowiska medycznego na rzecz firmy, będącej sygnatariuszem Kodeksu Przejrzystości**. Rejestracja wynagrodzeń przeprowadzana będzie wyłącznie za zgodą zainteresowanych przedstawicieli środowiska medycznego.

Zgodnie z przedstawionym na stronie internetowej INFARMY harmonogramem działań, począwszy od 2015 roku ma nastąpić zbieranie danych, natomiast publikacja pierwszego raportu przewidziana jest na 2016 rok.

ZASADY WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM MEDYCZNYM

Źródło: INFARMA, Ulotka informacyjna o Kodeksie Przejrzystości. http://infarma.pl/fileadmin/templates/infarma_v1.0/design/gfx/Kodeks_przej_ulotka_Druk_070814.pdf [dostęp: 25.02.2015]

WARTOŚCI PODLEGAJĄCE UDOSTĘPNIANIU

Źródło: INFARMA, Ulotka informacyjna o Kodeksie Przejrzystości. http://infarma.pl/fileadmin/templates/infarma_v1.0/design/gfx/Kodeks_przej_ulotka_Druk_070814.pdf [dostęp: 25.02.2015]

Źródła: infarma.pl, efpia.eu

 

* Stowarzyszenia członkowskie EFPIA działają w: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cyprze, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, Węgrzech, Irlandii, Włoszech, Łotwie, Litwie, Malcie, Holandii, Norwegii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Turcji, Ukrainie i Wielkiej Brytanii

**Alfabetyczny wykaz członków Stowarzyszenia dostępny jest na jego stronie internetowej, pod adresem http://infarma.pl/czlonkowie/czlonkowie-infarmy.html

 

Opublikowano w dniu 25.02.2015 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry