Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

23 lutego obchodzony jest ,,Dzień bez łapówki"

23 lutego obchodzimy Dzień bez łapówki, ustanowiony 10 lat temu przez Stowarzyszenie Normalne Państwo.

23 lutego obchodzimy Dzień bez łapówki, ustanowiony 10 lat temu przez Stowarzyszenie Normalne Państwo.

W tym dniu pragniemy przypomnieć, że jednym ze sposobów ograniczenia korupcji jest podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym. Działalność edukacyjna Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) polega w szczególności na prowadzeniu szkoleń oraz publikowaniu materiałów informacyjnych. Dotychczas CBA wydało wiele publikacji, z których największym zainteresowaniem cieszył się Poradnik antykorupcyjny dla urzędników. Jego wydanie stanowiło uzupełnienie szkoleń przeprowadzonych przez funkcjonariuszy CBA dla ponad 30 000 przedstawicieli instytucji państwowych, samorządowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa.

CBA jest pierwszą służbą, która udostępniła na swojej stronie internetowej platformę e-learningową. Bardzo nas cieszy, że została ona zauważona na forum międzynarodowym i zaprezentowana przez polskich przedstawicieli podczas ostatnich obrad GRECO (Grupa Państw Przeciwko Korupcji - która powołana została w 1999 roku przez Radę Europy i która kontroluje, czy działania państw członkowskich są zgodne z antykorupcyjnymi standardami Rady).

Platforma został uruchomiona 21 maja 2014 roku na stronie https://szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/. Obecnie dostępna jest także w anglojęzycznej wersji. Z uwagi na szeroki krąg adresatów, szkolenie podzielono na trzy bloki tematyczne, z których każdy składa się z 20 godzin dydaktycznych:

  1. Korupcja w administracji publicznej;
  2. Korupcja w biznesie;
  3. Społeczne skutki korupcji.

Najwięcej uwagi przyciąga moduł korupcja w administracji publicznej. Do dzisiaj blisko 21 000 osób zarejestrowało się i wzięło udział w proponowanych szkoleniach, w tym także osoby z zagranicy, np. ze Słowacji, Szwecji, Słowenii, Bułgarii, Wielkiej Brytanii, Estonii czy Litwy. Cieszy nas, że są osoby, które ukończyły dwa, a nawet trzy kursy. Żeby rozpocząć cykl szkoleń wystarczy wejść na stronę https://szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/ i wybrać właściwą wersję językową.

Ponadto CBA oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji podpisały porozumienie o współpracy mające na celu realizację pilotażu projektu edukacyjnego „Etyka nie tylko dla smyka”. Współpraca obejmuje między innymi przeprowadzenie szkoleń antykorupcyjnych dla przedstawicieli lokalnych środowisk oświatowych i opracowanie poradnika dla nauczycieli. Projekt jest dedykowany nauczycielom i uczniom klas I-III szkoły podstawowej, a także rodzicom i środowiskom lokalnym. Przewidywany termin jego zakończenia przypada na koniec sierpnia 2015 r. W ramach realizacji pilotażu projektu funkcjonariusze CBA uczestniczą m.in. w: przeprowadzeniu szkoleń dla koordynatorów i liderów regionalnych z zakresu tematyki antykorupcyjnej, opracowaniu poradnika dla nauczycieli oraz uruchomieniu platformy e-learningowej.

CBA współpracuje również z Komisją Nadzoru Finansowego i Giełdą Papierów Wartościowych na kanwie przyjętej w maju 2014 roku deklaracji. Jej podpisanie miało na celu objęcie patronatem merytorycznym szkoleń i warsztatów, służących podnoszeniu kultury compliance w instytucjach działających na rynku finansowym.

Inicjatywę tę poprzedziło uczestnictwo Szefa CBA w dniu 31 marca 2014 r. w pierwszej konferencji z cyklu Budowa zaufania do rynku kapitałowego. Konferencja dotyczyła problematyki compliance, także w kontekście Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Miała ona wymiar międzynarodowy, zgromadziła wybitnych praktyków i teoretyków życia gospodarczego. Jej efektem stał się projekt rekomendacji Dobrych Praktyk w zakresie compliance.

W związku z Międzynarodowym Dniem Przeciw Korupcji w dniu 9 grudnia, CBA organizuje konferencje z udziałem przedstawicieli instytucji rządowych, organizacji pozarządowych i świata nauki. Ponadto przygotowywane są konferencje, realizowane w ramach projektów finansowanych z Unii Europejskiej.

Korupcja jest zjawiskiem, z którym mamy do czynienia na całym świecie. 3 grudnia 2014 r. Transparency International (TI) opublikowało Indeks Percepcji Korupcji 2014. Od 1995 roku TI publikuje Index Postrzegania Korupcji, który jest czołowym wyznacznikiem percepcji korupcji w sektorze publicznym. W tym roku TI  sklasyfikowała pod względem poziomu korupcji 175 państw w skali od 0 (najwyższy poziom korupcji) do 100 punktów. Uzyskawszy 61 punktów, Polska zajęła w tegorocznym rankingu 35. miejsce. Rok temu Polska była z 60 punktami na 38. Według raportu, tak jak przed rokiem, najmniejsza korupcja panuje w Danii (92 pkt), Nowej Zelandii (91 pkt) i Funlandii (89 pkt). Ostatnie trzy miejsca w rankingu zajęły Korea Północna i Somalia (8 pkt) Sudan (11 pkt), Afganistan (12 pkt).

 

Jacek Dobrzyński, Rzecznik Prasowy CBA

 

Zobacz artykuł na stronie CBA

do góry