Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Antykorupcyjny plan Wielkiej Brytanii

W grudniu 2014 roku brytyjski rząd przyjął antykorupcyjny plan dla Wielkiej Brytanii. Dokument ten jako pierwszy skupia wszystkie podejmowane w tym kraju inicjatywy o charakterze antykorupcyjnym.

Plan obrazuje szeroki zakres działań aktualnie podejmowanych w Wielkiej Brytanii w obszarze przeciwdziałania korupcji, wskazuje działania realizowane przez tamtejszy rząd w celu walki z korupcją w wymiarze krajowym, jak również wyznacza priorytety w odniesieniu do międzynarodowych standardów i walki z korupcją w wymiarze globalnym.

Przyjęty plan ma zapewnić realizację przyszłych działań antykorupcyjnych przez współdziałające ze sobą podmioty rządowe, organizacje pozarządowe, organy ścigania i inne podmioty.

Plan opublikowany został na stronie www.gov.uk. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią, w tym ze szczegółowym harmonogramem działań zaplanowanych w zakresie:

  • podnoszenia świadomości nt. ryzyka korupcji i ograniczania go,
  • działań podejmowanych przez organy ścigania,
  • odzyskiwania skradzionego majątku i walki z nielegalnymi przepływami finansowymi związanymi  przestępczością korupcyjną;
  • walki z międzynarodową przestępczością korupcyjną oraz
  • implementacji przyjętego planu.

Źródło: www.gov.uk

Pobierz Plan (wersja ang.)

 

Opublikowano w dniu 18.02.2015 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry