Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Na Ukrainie powołano Krajowe Biuro Antykorupcyjne

25 lutego 2015 r. wejdzie w życie ustawa o Krajowym Biurze Antykorupcyjnym Ukrainy. Została ona przyjęta przez tamtejszy parlament – Radę Najwyższą Ukrainy („Werchowna Rada”) w dniu 14 października 2014 r.

Ustawa opublikowana została pod numerem 1698-VII. Określa podstawy prawne organizacji i funkcjonowania Biura, będącego instytucją państwową, powołaną do zapobiegania i zwalczania przestępczości korupcyjnej.

Krajowe Biuro Antykorupcyjne podległe będzie parlamentowi, a jego niezależność gwarantować ma m.in. szczególny tryb wyboru Dyrektora Biura, zasady rekrutacji pracowników oraz warunki ich pracy (w tym zasady wynagradzania) czy tryb finansowania oraz zabezpieczenia materialnego i technicznego Biura.  

Ustawa o Krajowym Biurze Antykorupcyjnym wprowadza zmiany m.in. w zakresie prawa i postępowania karnego, dając tej instytucji uprawnienia do prowadzenia postępowań przygotowawczych.

Biuro prowadzić będzie postępowania w sprawach dotyczących przestępstw popełnionych przez urzędników państwowych – przede wszystkim przez premiera, członków rządu, wiceministrów, prezesa Narodowego Banku Ukrainy i jego zastępców, sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy; deputowanych ukraińskiego parlamentu i członków rad niższych szczebli; urzędników rządowych; sędziów, prokuratorów, wojskowych i kierownictwa przedsiębiorstw, w których państwo posiada ponad 50% udziałów.

Zgodnie z ustawą na czele Biura stoi Dyrektor powoływany za zgodą Rady Najwyższej Ukrainy. Funkcję tę może pełnić osoba: posiadająca obywatelstwo ukraińskie, z wyższym wykształceniem, posiadająca co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie na kierowniczym stanowisku (piastowanym w urzędach państwowych, instytucjach, organizacjach czy organizacjach międzynarodowych), posługująca się językiem urzędowym, o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i moralnych oraz dobrym stanie zdrowia.

W Biurze ma być zatrudnionych maksymalnie 700 osób, w tym nie więcej niż 200 osób obejmujących funkcje kierownicze. Pracownicy Biura podlegać będą kontrolom prowadzonym przez komórki wewnętrzne, mającym na celu m.in. badanie poziomu ich życia w stosunku do uzyskiwanych przez nich i członków ich rodzin dochodów.

Pełny tekst ustawy powołującej Krajowe Biuro Antykorupcyjne (jęz. ukr.) dostępny jest na stronie Rady Najwyższej Ukrainy pod adresem zakon4.rada.gov.ua/laws/show/en/1698-18.

Źródło: rada.gov.ua

 

Opublikowano w dniu 13.02.2015 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry