Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Medal na zachętę

13 lutego 1861 roku porucznik Bernard J.D. Irwin podjął się niebezpiecznej misji, za którą przyznano, pierwszy w historii, Medal Honoru. W czasie, kiedy Irwin ze swoimi żołnierzami odbili z rąk Apaczów małego chłopca, medal ten jeszcze nie istniał.

Porucznik otrzymał go dopiero 21 stycznia 1894 roku. Od tamtej chwili odznaczenie stało najwyższym wyróżnieniem wojskowym, a dowódcy używali go czasem, by skłonić żołnierzy do pozostania na polu walki.

Podczas Wojny Domowej 1520 żołnierzy zostało odznaczonych Medalem Honoru, niektórzy zupełnie przypadkowo lub w ogóle z pogwałceniem zasad, dla których go stworzono. Najbardziej znamiennym jest przyznanie Medalu Honoru 309 żołnierzom z 27 regimentu Maine, z których żaden nie był na polu walki.  864 rekrutów z tej jednostki było powołanych tylko na 9 miesięcy. 30 czerwca 1863 roku mieli przejść do rezerwy. Cztery dni przed wyjazdem do domu i pięć dni przed bitwą pod Gettysburgiem, zostali wezwani do pozostania na stanowiskach, chroniących Waszyngton D.C. Wszyscy odmawiali do czasu, aż dowódca obiecał im to najwyższe wojskowe odznaczenie. 309 z nich zgodziło się. Przekupieni obietnicą pozostali przez następne 4 dni. Nie wymagano od nich jednak gotowości bojowej. Niemniej, medal obiecano wszystkim 864 żołnierzom i zgodnie z rozkazem tyluż  miano go wręczyć. Dowódca jednak odmówił i tylko, albo aż 309 żołnierzy zostało ostatecznie uhonorowanych. Pozostałe 555 odznaczeń ukryto w stodole,  później ślad po nich zaginął.

W 1917 roku zgodnie z brzmieniem rozdziału 122 Ustawy Kongresu z 3 czerwca 1916 roku, 911 decyzji przyznających Medal Honoru, włączając w to wszystkich z 27 regimentu z Maine, zostało uchylonych.

Obecnie Stany Zjednoczone stosują prawo, według którego osoba fałszywie przyznająca się do bycia uhonorowaną Medalem Honoru, może zostać skazana na rok pozbawienia wolności i maksymalna grzywnę stu tysięcy dolarów.

1 lutego 2007 roku Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął ustawę - "Stolen Valor Act", według której nieuczciwe twierdzenie, ustne lub na piśmie, o otrzymaniu odznaczenia wojskowego jest uważane za przestępstwo. Pod ten akt podlegają i stanowią pogwałcenie prawa federalnego między innymi:

- umieszczenie na stronie internetowej, w CV, lub wyrażenie werbalnie otrzymania jakiegokolwiek medalu, a nawet wykorzystanie kojarzonej z tym odznaczeniem wstążki,

- twierdzenie ustne lub na piśmie, o byłej lub obecnej przynależności do jednostek Rangers, Seals, Delta, USAF, oddziałów ratownictwa, Sił Specjalnych lub innych elitarnych oddziałów identyfikowanych przez specjalne emblematy,

- spowodowanie u osób trzecich, włączając w to aktywność na forach internetowych i lokalnych zebraniach, mylnego przeświadczenia o aktach bohaterstwa, przyznanych medalach, czy przynależności do elitarnych jednostek.

Źródła: videoindex.pbs.org; thehistorychannel.co.uk;dba-oracle.com

 

Opublikowano w dniu 13.02.2015 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry