Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Korupcja zagraniczna w raporcie OECD

Branże wydobywcza, budowlana, transportowa i komunikacyjna są najbardziej narażone na korupcję zagraniczną – to jeden z wniosków płynących z raportu dotyczącego korupcji zagranicznej opublikowanego przez OECD (Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) na początku grudnia 2014 r.

Przedstawione w raporcie* dane statystyczne powstały w oparciu o 427 postępowań dotyczących korupcji zagranicznej, prowadzonych od czasu wejścia w życie w dniu 15 lutego 1999 r. Konwencji OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych, do dnia 1 czerwca 2014 r.

Dwie trzecie prowadzonych w tym czasie spraw korupcyjnych dotyczyło branż wydobywczej (19%), budowlanej (15%), transportowej (15%) oraz informacyjnej i komunikacyjnej (10%).

W 41% przypadków łapówki płacili lub autoryzowali pracownicy szczebla zarządzającego firm. Łapówki najczęściej były obiecywane, proponowane lub wręczane pracownikom przedsiębiorstw państwowych lub kontrolowanych przez państwo (27%), celnikom (11%), pracownikom służby zdrowia (7%) i sektora obronnego (6%).

Średnio łapówki stanowiły 10,9% wartości transakcji i 34,5% wartości zysków.

Jedna na trzy sprawy o korupcję ujrzała światło dzienne dzięki zgłoszeniom samych firm. 13% postępowań zostało wszczętych bezpośrednio przez organy ścigania. Taka sama liczba ujrzała światło dzienne dzięki współpracy międzynarodowej poszczególnych krajów. Tylko w 2% przypadków wszczęcie dochodzenia spowodowały zgłoszenia tzw. whistleblowerów, a w 5% doniesienia medialne.

W wyniku prowadzonych postępowań wobec 80 osób uznanych winnymi korupcji zagranicznej zastosowano karę pozbawienia wolności. Kolejnych 38 osób skazano na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu. Łącznie nałożonych zostało 261 kar grzywny. W 69% przypadków sankcje nałożone zostały w wyniku zawartej ugody.

Treść raportu dostępna jest na stronie OECD, pod adresem http://dx.doi.org/10.1787/9789264226616-en.

Źródło: oecd.org

 

* OECD (2014), OECD Foreign Bribery Report:An Analysis of the Crime of Bribery of Foreign Public Officials, OECD Publishing.

http://dx.doi.org/10.1787/9789264226616-en

 

Opublikowano w dniu 30.01.2015 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

 

do góry