Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

GRECO – Raport zgodności ws. Polski

W dniach 8-12 grudnia 2014 r. w Strasburgu odbywało się 66. Posiedzenie Plenarne GRECO – Grupy Państw Przeciw Korupcji.

Podczas Posiedzenia, GRECO – w ramach IV Rundy Ewaluacyjnej – przyjęła m.in. Raport dotyczący zgodności odnoszący się do Polski (Greco RC-IV (2014) 1E)*. Tematyka raportu obejmuje zapobieganie korupcji w odniesieniu do trzech grup zawodowych: członków parlamentu, sędziów i prokuratorów.

Grupa wyznaczyła także dla Polski termin określony na 30 czerwca 2016 r. na przedłożenie informacji na temat dodatkowych środków podjętych w celu wdrożenia rekomendacji. Polska powinna również możliwie szybko udzielić zgody na publikację raportu.

Więcej informacji na temat decyzji podjętych przez GRECO w stosunku do innych państw dostępnych jest w sprawozdaniu z 66. Posiedzenia Grupy (wersja ang.).

Grupa Państw Przeciwko Korupcji powołana została w 1999 r. przez Radę Europy. Sprawdza, czy działania państw członkowskich są zgodne z antykorupcyjnymi standardami Rady. Celem GRECO jest podnoszenie zdolności członków do zwalczania korupcji poprzez monitorowanie zgodności obowiązujących w nich przepisów z antykorupcyjnymi standardami wyznaczonymi przez Radę Europy, dzięki dynamicznemu procesowi wzajemnego oceniania się i wzajemnie wywieranej presji. Służy to wykrywaniu niedostatków ustawodawstwa krajowego oraz skłania do odpowiednich prawnych i instytucjonalnych zmian.

Źródło: coe.int

 

* Raport aktualnie nie podlega jeszcze upublicznieniu

 

Opublikowano w dniu 8.01.2015 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry