Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

V Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna

9 grudnia Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Dominik Tracz uczestniczył w V Międzynarodowej Konferencji Antykorupcyjnej, zorganizowanej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Korupcji.

  • Minister Jacek Cichocki, żródło MSW

Inicjatorem spotkania był Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik, współorganizatorami – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Służba Cywilna.

W konferencji, której tematem przewodnim były ,,Krajowe strategie antykorupcyjne”, wzięli udział: Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jacek Cichocki, Minister Spraw Wewnętrznych Teresa Piotrowska, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik, Szefowa Służby Cywilnej Claudia Torres-Bartyzel, szefowie służb oraz przedstawiciele krajowych i zagranicznych instytucji oraz organizacji, które zajmują się zapobieganiem i zwalczaniem korupcji.

Po sesji inauguracyjnej odbyły się spotkania eksperckie. Poruszano na nich tematy dotyczące wzmocnienia działań prewencyjnych i edukacyjnych w obszarze korupcji oraz w zakresie jej zwalczania.

Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji został ustanowiony na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych nr 58/4 z dnia 31 października 2003 roku i upamiętnia ratyfikację przez Państwa – Strony Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciw Korupcji w dniach 9-11 grudnia 2003 roku w Meridzie w Meksyku.

***

Straż Graniczna, jako instytucja państwowa, przykłada szczególną wagę do zapobiegania korupcji. Ujawnianie i zwalczanie tego zjawiska leży w gestii Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej. Biuro podejmuje jednak również szereg działań o charakterze profilaktycznym. Ich celem jest kształtowanie i wzmacnianie pozytywnych wzorców zachowań oraz podnoszenie świadomości funkcjonariuszy i pracowników SG, którzy w trakcie swojej służby czy pracy mogą spotykać się z sytuacjami o charakterze korupcyjnym. Aby im skutecznie przeciwdziałać, muszą mieć świadomość, jakie mechanizmy prowadzą do korupcji oraz znać środki prawne, w które wyposażył ich ustawodawca, by móc skutecznie z nią walczyć.

W ramach działań profilaktycznych w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej przygotowano vademecum antykorupcyjne, stanowiące krótkie kompendium najważniejszych informacji i zbiór wskazówek, które będą mogły być wykorzystane w praktyce przez funkcjonariuszy i pracowników SG.

Funkcjonariusze Biura realizują również cykliczne szkolenia w zakresie przeciwdziałania korupcji skierowane do funkcjonariuszy nowo przyjętych, zajmujących stanowiska wykonawcze, a także dla kadry kierowniczej i dowódczej. Wspólnie z Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie realizują natomiast projekt badawczy dotyczący Etiologii zachowań korupcyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej. Głównym celem badań jest poznanie i określenie czynników warunkujących zachowania korupcyjne funkcjonariuszy Straży Granicznej, polegające na przyjmowaniu korzyści majątkowych lub osobistych.

Straż Graniczna uczestniczy również w realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019. Aktualnie przygotowywany jest Plan realizacji przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania korupcji w Straży Granicznej na lata 2014-2019.


Zobacz artykuł na stronie Straży Granicznej

 

Opublikowano w dniu 10.12.2014 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry