Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rusza platforma e-learningowa

Od dzisiaj na stronie https://szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/ udostępniona została platforma e-learningowa. Tym samym CBA realizuje jedną z dwóch części projektu pn. „Rozwój systemu szkoleń antykorupcyjnych” współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej.

Centralne Biuro Antykorupcyjne we współpracy ze Specjalną Służbą Śledczą Republiki Litwy (STT) i Biurem Przeciwdziałania i Zwalczania Korupcji (KNAB), po podpisaniu w dniu 3 grudnia 2012 r. umowy przystąpiło w ramach programu ISEC do projektu pn. „Rozwój systemu szkoleń antykorupcyjnych” współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej.

Projekt składa się z dwóch komponentów - cyklu sześciu konferencji szkoleniowych zaplanowanych na lata 2013 – 2015 oraz udostępnienia platformy e-learningowej. Platforma przeznaczona jest dla szerokiego grona odbiorców: administracji rządowej i samorządowej, środowisk biznesowych, ale także społeczeństwa.

Z uwagi na szeroki krąg adresatów, szkolenie podzielono na trzy bloki tematyczne, z których każdy składać się będzie z 20 godzin dydaktycznych:

  • Korupcja w administracji publicznej – to próba całościowego ujęcia instrumentów walki ze zjawiskami korupcyjnymi na poziomie rządowej administracji centralnej i samorządowej. Znalezienie odpowiedzi na pytanie czy takie strategie powinny być opracowywane, a jeśli tak, to przez kogo i do kogo powinny być adresowane oraz jaką powinny przybrać formułę. To również próba oceny skuteczności tych programów pod kątem możliwości ich wykorzystania jako jednej  z metod służących zapobieganiu korupcji, porządkowaniu przepisów, kreowaniu przejrzystych  i przyjaznych obywatelowi struktur administracji publicznej;
  • Korupcja w biznesie – to ocena skuteczności funkcjonujących w obrocie prawnym i gospodarczym rozwiązań systemowych i instytucjonalnych zaproponowanych przez państwo, a stosowanych w środowisku biznesowym. Analiza kosztów ekonomicznych dla państwa i społeczeństwa w przypadku pojawienia się korupcji na styku administracja i sektor prywatny. To również propozycje wypracowania wytycznych dla przyszłościowych programów naprawczych adresowanych wyłącznie do środowisk biznesowych, próba opisu najczęściej dostrzeganych mechanizmów sprzyjających powstawaniu sytuacji korupcjogennych w szeroko pojmowanym biznesie oraz próby wyodrębnienia gałęzi przemysłu i gospodarki najbardziej zagrożonych ich wystąpieniem;
  • Społeczne skutki korupcji – to ocena skutków społecznych, w tym ekonomicznych korupcji, tego jak może ona wpływać lub wpływa na deficyt budżetowy, czy jej skala może mieć związek z bezrobociem i kryzysem. Jak postrzegana jest aktywność organizacji pozarządowych oraz instytucji powołanych do walki z korupcją przez społeczeństwo oraz jakie są lub powinny być oczekiwania społeczne wobec państwa posiadającego instytucjonalne i systemowe narzędzia do przeciwdziałania korupcji i marginalizowania jej skutków społecznych, ekonomicznych, gospodarczych i etycznych.

Uczestnicy szkolenia będą mogli liczyć na wsparcie eksperta, który poprzez narzędzia komunikacji typu czat i forum, będzie odpowiadał na zadawane pytania. Warunkiem zaliczenia szkolenia jest zapoznanie się z poszczególnymi lekcjami, wykonanie ćwiczeń sprawdzających wiedzę oraz zdanie testu końcowego.

Ukończenie szkolenia będzie można potwierdzić imiennym dyplomem generowanym na życzenie uczestnika.

Szkolenia antykorupcyjne


Jacek Dobrzyński, Rzecznik CBA


Zobacz artykuł na stronie CBA

do góry