Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja samorządowa w NIK

Najwyższa Izba Kontroli zorganizowała konferencję, której celem było przybliżenie zarówno najistotniejszych nieprawidłowości, jak i najlepszych praktyk zidentyfikowanych w działalności samorządów. W spotkaniu wzięli udział m.in. prezydenci największych miast, starostowie, sekretarze, skarbnicy, a także eksperci i dziennikarze specjalizujący się w tematyce samorządowej.

NIK opublikowała Przegląd kontroli przeprowadzonych w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2011-2013. Zorganizowana przez Izbę konferencja była okazją do przedstawienia samorządowcom najważniejszych ustaleń wypływających z tego zbiorczego raportu. Znalazły się wśród nich zarówno najistotniejsze nieprawidłowości, jak i najlepsze praktyki zidentyfikowane w ich działalności.

Konferencję otworzył prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski: - Chcemy, by ustalenia naszych kontroli mogły zostać wykorzystane w praktyce. Zależy nam na rozpowszechnianiu wiedzy, standardów i dobrych praktyk, na które natrafiamy podczas badań kontrolnych. Tym bardziej, że  dobrze działający samorząd to sprawniejsze państwo i lepsza jakość życia każdego z obywateli.

Szef najwyższego organu kontroli państwa zwrócił uwagę, że część problemów samorządów ma charakter systemowy. Do tej myśli nawiązał prof. Grzegorz Gorzelak, Dyrektor Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych. Zwrócił on uwagę na to, co wymaga pilnej poprawy. – Samorządy wszystkich szczebli za cel stawiają uzyskanie jak największych środków z funduszy unijnych, nie zastanawiając się nad tym, w jaki sposób je rozdysponują – mówił. Zasygnalizował również, na co w tej sytuacji powinni zwracać uwagę kontrolerzy. – W moim przekonaniu najwyższy czas, by zacząć sprawdzać nie tylko legalność, ale i sensowność działań samorządów.  

Prezydent Warszawy i przewodnicząca Rady Unii Metropolii Polskich Hanna Gronkiewicz-Waltz opowiedziała o dobrych praktykach stosowanych przez stolicę. – Dobre praktyki są podstawą sprawnego funkcjonowania każdej wspólnoty samorządowej. To wartość sama w sobie – mówiła prezydent i wymieniła te przykłady, które uzyskały pozytywną opinię NIK.

Głos zabrał również Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc. – Kontrole Izby traktujemy w Rzeszowie jako pomoc – chwalił NIK. Dodał też, że dzięki takim konferencjom samorządowcy otrzymują konkretne wsparcie. Chodzi o odpowiedzi na wiele pytań, związanych z postępowaniem w skomplikowanych obszarach funkcjonowania samorządu.

Wyniki kontroli, które złożyły się na opublikowany przez NIK raport, przedstawili dyrektorzy kilku Departamentów. Bogdan Skwarka, dyrektor Departamentu Administracji Publicznej, opowiedział o przygotowaniu gmin do gospodarowania odpadami komunalnymi. Jacek Szczerbiński, dyrektor Departamentu Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny, omówił obszar samorządowej polityki społecznej. Tomasz Emiljan, dyrektor Departamentu Infrastruktury, przedstawił m.in. najważniejsze ustalenia kontroli dotyczącej gospodarowania nieruchomościami. Dyrektor Departamentu Zdrowia Piotr Wasilewski odniósł się do tego, jak samorządy realizują zadania w obszarze zdrowia. Z kolei wyniki kontroli dotyczącej przygotowania szkół do przyjęcia sześciolatków omówił Piotr Prokopczyk, dyrektor Departamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego.

Szczegółowe informacje w Przeglądzie kontroli przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2011-2013.

Źródło: www.nik.gov.pl

Zobacz artykuł na stronie Najwyższej Izby Kontroli

 

do góry