Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Łotwa: tylne drzwi do Europy

1 stycznia 2014 roku Łotwa dołączyła do strefy euro. Przy tej okazji odżyły rozmowy o tym, że kraj może stać się tylnymi drzwiami do Europy dla obywateli krajów spoza Unii Europejskiej.

Rezydenci spoza Unii zamieszkujący na Łotwie mają prawo do swobodnego przemieszczania się w strefie Schengen. Rezydentem można było zostać kupując nieruchomość wartą 70 tysięcy euro lub poprzez  inne inwestycje - zauważa Justin Burke w artykule „Is Latvia Poised to Close Europe’s Back Door?” w internetowym czasopiśmie „Transitions Online”.

W ten sposób status rezydenta uzyskało 7 tysięcy osób, z których większość stanowią Rosjanie przybywający z Moskwy, Ukraińcy, Kazachowie, Uzbecy, Kirgizi, Azerowie i Chińczycy, korzystający z luki prawnej – komentuje Burke. Dodatkowo dane osób, które uzyskują stały pobyt poprzez zakup nieruchomości są niejawne.

W 2010 roku zaostrzono prawo o rezydenturze wprowadzając limit 800 nowych rezydentów rocznie i pułap min. 150 tysięcy euro w inwestycjach. Znowelizowana ustawa nadal miała „tworzyć przyjazny klimat i stymulować napływ kapitału ze Wspólnoty Niepodległych Państw”. Jak zauważono na łamach portalu Ośrodka Studiów Wschodnich, Łotwa była wielokrotnie krytykowana za tolerowanie napływu kapitału pochodzącego z nielegalnych transakcji, a tamtejsze banki za pranie pieniędzy.

“Deutsche Welle” pisze o jeszcze innym ułatwieniu. Jest nim znowelizowany w styczniu 2013 roku  podatek dochodowy od osób prawnych, który ułatwia zakładanie na Łotwie holdingów i stawia ten kraj w szeregu państw określanych rajami podatkowymi.

 

Źródła:

http://www.pwc.com/lv/en/news/latvia-holding-companies.jhtml

http://www.dw.de/latvia-the-eurozones-new-tax-haven/a-16960333http://www.tol.org/client/article/24107-is-latvia-poised-to-close-europes-back-door.html

http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2011-01-19/sprawa-luzkowa-ozywia-kontrowersje-wokol-lotewskiej-ustawy

 

 

do góry