Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Armeński RPO: wymiar sprawiedliwości skorumpowany

Armeński Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich opublikował raport na temat korupcji w sądownictwie, z którego wynika, że krajowy system wymiaru sprawiedliwości jest tą plaga przeżarty.

Ustalenia raportu zostały podane do publicznej wiadomości 9 grudnia, kiedy to przypada ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji. Podstawą badania były wywiady przeprowadzone z gronem ponad 120 adwokatów, prokuratorów i sędziów oraz analiza orzecznictwa sądowego z minionych 7 lat.

Z badania wyłania się mroczny obraz sądownictwa, w strukturach którego łapownictwo jest niemal wszechobecne. Wśród sędziów miał nawet funkcjonować nieoficjalny cennik, w zależności od charakteru sprawy i sądu ją rozpatrującego. Jak ustalili przedstawiciele Rzecznika, łapówki za korzystny dla strony werdykt sięgały do 10 procent wartości pozwu. Na poziomie sadów pierwszej instancji cennik opiewał na równowartość od 500 do 10 tysięcy dolarów, w sądach apelacyjnych sięgał 15 tysięcy dolarów, natomiast w Sądzie Kasacyjnym zainteresowani musieli się liczyć z opłatą w wysokości od 10 do 50 tysięcy dolarów.

Zdaniem autorów raportu, podmioty zainteresowane zagwarantowaniem sobie korzystnego rezultatu mogły obrać kilka dróg działania: korumpować po kolei sędziów w kolejnych instancjach, od razu zwrócić się do Sądu Kasacyjnego, by objął sprawę swoim „monitoringiem” na wszystkich poziomach lub zażyczyć sobie zmiany werdyktu sądu niższej instancji przez Sąd Kasacyjny.

Przeciwko ustaleniom płynącym z raportu zdecydowanie zaprotestowała organizacja samorządu sędziowskiego. Określiła ona je jako antyrządowe i podważające wizerunek wymiaru sprawiedliwości, a sam raport jako oparty na niepotwierdzonych doniesieniach.

Jednak z drugiej strony autorów raportu poparł samorząd adwokacki, którego przedstawiciele potwierdzali, że dokument przedstawia faktyczny obraz sytuacji w Armenii.


Źródła:

http://www.rferl.org/content/armenia-judicial-corruption-price-list/25197495.html

http://www.armenianow.com/society/human_rights/50722/armenia_ombudsman_report_human_rights

http://www.azernews.az/analysis/62408.html

 

do góry