Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Współpraca NIK i Banku Światowego

Bank Światowy chce kontynuować współpracę z NIK. Polscy kontrolerzy są doceniani jako publiczni audytorzy, eksperci oraz partnerzy w działaniach antykorupcyjnych. Prezes Krzysztof Kwiatkowski rozmawiał w Warszawie z Pascale Hélène Dubois o przyszłych działaniach obu instytucji.

Pascale Hélène Dubois jest Dyrektorem ds. Zawieszeń i Wykluczeń w Banku Światowym (ang. Chief Suspension and Debarment Officer). Pełni w tej instytucji funkcję porównywalną do sędziego sądu administracyjnego pierwszej instancji. Dubois zajmuje się nakładaniem sankcji na firmy oskarżane o oszustwa finansowe i korupcję. Bankowi bardzo zależy, żeby pieniądze, które inwestuje w projekty pomocowe na całym świecie, były wydawane uczciwie i efektywnie. Stąd także zainteresowanie Banku współpracą z NIK, która stoi na straży publicznych pieniędzy w Polsce. Prezes Krzysztof Kwiatkowski podczas roboczego spotkania z Pascale Hélène Dubois dyskutował o planach wspólnych działań obu instytucji.

NIK od lat współpracuje z Bankiem Światowym przy audytach projektów publicznych współfinansowanych przez tę instytucję w Polsce (mowa np. o Projekcie Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry czy wcześniejszym Projekcie Poakcesyjnego Wsparcia Obszarów Wiejskich). Bank korzysta także z doświadczenia pracowników Izby podczas szkoleń i warsztatów, które organizuje dla krajów rozwijających się. Latem tego roku eksperci NIK wzięli udział w projekcie rozwoju instytucjonalnego, który BŚ zorganizował dla NOK Iraku. Spotkanie poświęcone było relacjom między instytucjami kontrolnymi oraz ich uprawnieniom. - Nasi kontrolerzy dysponują unikalnym doświadczeniem transformacji ustrojowej. Po roku 90. praktycznie od nowa budowaliśmy także kontrolę państwową - tłumaczy Jacek Jezierski, pełnomocnik prezesa Kwiatkowskiego ds. współpracy z zagranicą.

Sami Polacy również chętnie korzystają ze szkoleń organizowanych przez Bank Światowy. W czerwcu odbyły się w siedzibie NIK warsztaty pod nazwą „Sprawozdawczość finansowa i budżetowa w sektorze publicznym - Perspektywy dla Europy i Polski”. Uczestniczyło w nich ok. 90 osób z różnych instytucji publicznych, w tym 25 osób z NIK.

Bank Światowy ma dwa ambitne cele: położyć kres skrajnemu ubóstwu i rozwijać dobrobyt ludzi na całym świecie. Chce to osiągnąć przez promocję dobrych praktyk w życiu publicznym, walkę z korupcją i promocję sektora prywatnego. Liczne inicjatywy podejmowane przez Grupę BŚ koncentrują się na pomocy najbardziej potrzebującym krajom. Bank zapewnia długoterminowe pożyczki o preferencyjnym oprocentowaniu na potrzeby rozwoju takich dziedzin życia społecznego, jak: ochrona zdrowia, ochrona środowiska, edukacja czy też rozbudowa infrastruktury.

Ponad miliard ludzi na świecie ciągle żyje w biedzie, a rosnącemu dobrobytowi w wybranych miejscach towarzyszą coraz większe dysproporcje i wykluczenie społeczne. W obliczu tych faktów misja Banku Światowego jest dziś bardziej aktualna niż kiedykolwiek wcześniej.

źródło: nik.gov.pl

Zobacz artykuł na stronie NIK

 

do góry