Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Współpraca NIK i adwokatury

NIK i polska adwokatura mogą ze sobą w wielu sprawach harmonijnie współpracować, zwłaszcza w dziedzinie zabiegania o prawa i wolności obywatelskie - powiedział Prezes Izby Krzysztof Kwiatkowski w czasie Krajowego Zjazdu Adwokatury w Katowicach.

Prezes NIK wskazał konieczność ustawowej regulacji pozyskiwania i przetwarzania danych telekomunikacyjnych jako przykład możliwego obszaru współdziałania NIK i polskiej palestry.

W Katowicach spotkali się obrońcy z całego kraju na swoim kolejnym Krajowym Zjeździe Adwokatury. Do udziału w zjeździe Naczelna Rada Adwokacka zaprosiła Prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego. Zabierając głos Prezes Najwyższej Izby Kontroli nakreślił pola możliwej współpracy. M.in. wskazał na wyniki ostatniej kontroli opisującej nadmierną ingerencję państwa w prawa i wolności obywatelskie. NIK zbadała, jak służby specjalne, sądy i prokuratury pozyskują i przetwarzają dane teleinformatyczne. Izba widzi konieczność ustawowego uporządkowania tego obszaru. NIK oczekuje, że polska palestra w oparciu o swoje doświadczenia zechce włączyć się w proces porządkowania spraw związanych z billingami. Prezes Kwiatkowski wymienił kierunki przyszłej regulacji zawarte we wnioskach pokontrolnych: ustanowienie kontroli zewnętrznej nad procesem pozyskiwania danych z billingów, utworzenie katalogu spraw, na potrzeby których dane telekomunikacyjne mogą być pozyskiwane oraz wprowadzenie instrumentów gwarantujących niszczenie danych, gdy nie są one już niezbędne dla prowadzonego postępowania.

Źródło: nik.gov.pl

 

Zobacz artykuł na stronie Najwyższej Izby Kontroli

do góry