Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

74 osoby zatrzymane przez CBA. 1000 zarzutów. 1,63 miliarda złotych strat SK Banku

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach prowadzi powierzone śledztwo, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie, w sprawie nadużycia zaufania przez władze Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie, prowadzenia ksiąg rachunkowych ww. banku wbrew przepisom ustawy o rachunkowości i podawania w tych księgach nierzetelnych danych oraz zatajenia prawdziwych i podania nieprawdziwych informacji NBP.

  • 70 osób zatrzymanych przez CBA. 1000 zarzutów. 1,63 miliarda złotych strat SK Banku
    70 osób zatrzymanych przez CBA. 1000 zarzutów. 1,63 miliarda złotych strat SK Banku

Największym wątkiem śledztwa objęte są okoliczności związane z udzielaniem przez Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (SK Bank)  kilkudziesięciu  kredytów dla powiązanych ze sobą podmiotów gospodarczych z branży deweloperskiej. Kredyty nie zostały spłacone.

Wśród zatrzymanych w akcji CBA 70 osób są byli członkowie zarządu  i pracownicy SK Banku oraz biznesmeni i przedstawiciele firm z branży deweloperskiej.

Do zatrzymań doszło m.in. w Warszawie, Wołominie, Ząbkach, Radzyminie, Pruszkowie, Zielonce, Tłuszczu, Legionowie, Nasielsku, Kobyłce, Markach, Legionowie, Raszynie, Piasecznie oraz na terenie województw: podkarpackiego i lubelskiego.  

Działalność przestępcza zatrzymanych dziś osób doprowadziła do wyrządzenia w majątku Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie szkody wielkiej wartości. Zatrzymanym przez CBA  pracownikom banku i szefom powiązanych ze sobą spółek zarzuca się działanie na szkodę Banku na kwotę ponad 1 638 mln zł.

Zatrzymanym przez CBA zostanie postawionych w prokuraturze ponad 1000 zarzutów.

Agenci CBA przeszukali mieszkania zatrzymanych osób. Zabezpieczana jest dokumentacja, która może zostać w późniejszym czasie wykorzystana w prowadzonym postępowaniu karnym. Celem przeszukań jest także zabezpieczenie składników majątkowych na poczet przyszłych kar i grzywien lub składników majątkowych, które mogą być wykorzystane jako zwrot mienia utraconego przez Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie.

W lutym  br.  funkcjonariusze katowickiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 6 osób związanych z dokonaniem wyłudzenia ponad 104 mln zł z SK Banku w Wołominie. Wśród zatrzymanych są m.in. przedsiębiorcy i  rzeczoznawcy majątkowi, którzy wyceniali nieruchomości będące zabezpieczeniem udzielanych kredytów. Wg ustaleń śledczych z Delegatury CBA w Katowicach i Prokuratury Regionalnej w Warszawie faktyczna wartość nieruchomości, na których ustanowiono hipoteki mające stanowić zabezpieczenie kredytów SK Banku, była znacząco niższa od wartości podawanych w operatach szacunkowych sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych. W ten sposób dwie spółki uzyskały ze Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie w latach 2011–2014 dziewięć kredytów w łącznej kwocie ponad 104 mln zł. Spółki po otrzymaniu kredytów nie spłaciły ich, a pieniądze zostały wyprowadzone, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem opisanym w umowach kredytowych.

Już wcześniej, pod koniec września ub.r., funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 13 osób związanych z dokonywaniem oszustw i wyłudzeniem 100 mln zł z SK Banku w Wołominie oraz z Banku Spółdzielczego w Nadarzynie. Wśród zatrzymanych przez CBA byli b. prezes i b. wiceprezes Banku Spółdzielczego w Nadarzynie. Zatrzymanym 13 osobom w sumie postawiono ponad 100 zarzutów. 

Jeszcze w maju 2016 r. agenci CBA w ramach śledztwa, weszli do siedziby SK Bank w Wołominie, do  miejsc zamieszkania  osób sprawujących funkcje kierownicze banku w czasie objętym śledztwem, w tym do prezesa i członków zarządu oraz do kilkudziesięciu podmiotów gospodarczych z grupy kapitałowej działającej w branży deweloperskiej, przeprowadzając szereg czynności procesowych.

Prokuratura Regionalna w Warszawie powierzyła śledztwo w całości do prowadzenia Delegaturze CBA w Katowicach w kwietniu 2016 r. Do tego postępowania dołączono również wątek dotyczący nadużycia zaufania i działania na szkodę Banku Spółdzielczego w Nadarzynie. Działania CBA i prokuratury są związane także z zawiadomieniem przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego po kontroli dotyczącej SK Banku w Wołominie.

Straty banku oceniane są na ok. 2,7 mld zł brutto. 

Piotr Kaczorek, CBA

Zobacz artykuł na stronie CBA

 

Opublikowano w dniu 14.11.2017 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry