Nawigacja

Wydawnictwa pokonferencyjne

V Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna - materiały pokonferencyjne

9 grudnia 2014 r. w gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna. Jej tematem przewodnim były Krajowe Strategie Antykorupcyjne.

Poniższe wydawnictwo jest zbiorem wybranych przemówień prelegentów piątej edycji dorocznej konferencji Centralnego Biura Antykorupcyjnego, podczas której wystąpienia zaprezentowali przedstawiciele krajowych i zagranicznych instytucji państwowych oraz organizacji międzynarodowych.

Poszczególne prezentacje ogniskowały się wokół dwóch obszarów tematycznych: wzmacniania działań prewencyjnych i edukacyjnych oraz zwalczania korupcji.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.

Pobierz materiały pokonferencyjne z V Międzynarodowej Konferencji Antykorupcyjnej (pdf 17,4 MB)

 

Opublikowano w dniu 14.09.2015 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

  • Centralne Biuro Antykorupcyjne, V Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna. Krajowe strategie antykorupcyjne - materiały pokonferencyjne, Warszawa 2015
do góry