Nawigacja

Przegląd Antykorupcyjny

Przegląd Antykorupcyjny nr 3

Kolejny numer periodyku CBA „Przegląd Antykorupcyjny” jest efektem współpracy teoretyków i praktyków zawodowo zajmujących się zagadnieniem korupcji.

Na swych łamach gości specjaliści rożnych dziedzin przez co przybliża złożoność problem oraz popularyzuje ich wiedzę i doświadczenia. Autorzy opracowań poruszają problemy z zakresu m.in. społecznych uwarunkowań korupcji, stosowania prawa oraz etyki.

 

Pobierz trzeci numer "Przeglądu Antykorupcyjnego" (pdf 1,18 MB)

do góry