Nawigacja

Przegląd Antykorupcyjny

Przegląd Antykorupcyjny nr 2

Drugi numer „Przeglądu Antykorupcyjnego” dotyczy korupcji widzianej z perspektywy przedsiębiorców i jest poświęcony w całości dobrym praktykom antykorupcyjnym w biznesie.

Okładka Przeglądu przedstawiająca mężczyznę chowającego dolary do kieszeni marynarki

Stanowi on tym samym doskonałą okazję do zaprezentowania licznych zagadnień związanych z doświadczeniami przedstawicieli organizacji zrzeszających przedsiębiorców.

 

Pobierz drugi numer "Przeglądu Antykorupcyjnego" (pdf 2,3 MB)

do góry