Nawigacja

Mapa korupcji

Mapa Korupcji 2012

Kolejne wydawnictwo Centralnego Biura Antykorupcyjnego z cyklu "Mapa Korupcji" obrazuje stan przestępczości korupcyjnej w Polsce w 2012 roku.

Okładka wydawnictwa przedstawiająca kontury PolskiTegoroczna edycja „Mapy korupcji” prezentuje szerszy zakres danych statystycznych – zarówno w postaci wykresów, jak i tabel. Ponadto część z nich pokazana została w odniesieniu do liczby mieszkańców województw. Dzięki temu możliwa będzie analiza zmian zachodzących w tym zakresie na przestrzeni kolejnych lat, co pozwoli na bardziej precyzyjne określenie różnic występujących w poszczególnych regionach kraju.

Niniejszy raport przygotowano we współpracy z Policją, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerią Wojskową, Strażą Graniczną, Służbą Więzienną, Służbą Celną, Prokuraturą Generalną i Ministerstwem Sprawiedliwości.

 

Pobierz Mapę Korupcji 2012 (pdf 70 MB)

Pobierz w formacie doc (1,72 MB)

do góry