Nawigacja

Publikacje w języku polskim

Świadomi nadużyć finansowych i korupcji. Podręcznik dla urzędników zajmujących się zamówieniami publicznymi

Prezentujemy polskojęzyczną edycję publikacji wydanej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne we współpracy z Bankiem Światowym: „Świadomi nadużyć finansowych i korupcji. Podręcznik dla urzędników zajmujących się zamówieniami publicznymi” (ang. Fraud and Corruption Awareness Handbook. A Handbook for Civil Servants Involved in Public Procurement).

Podręcznik przeznaczony jest dla urzędników zajmujących się zamówieniami publicznymi. Jego treść skupia się przede wszystkim na nadużyciach finansowych i korupcji w zamówieniach publicznych.

Opierając się na doświadczeniach polskiego Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Integrity Vice Presidency Banku Światowego, opracowanie prezentuje przykłady odnoszące się do inwestycji publicznych, prowadzonych zgodnie z prawem zamówień publicznych obowiązującym w Polsce, jak i zasadami międzynarodowego przetargu konkurencyjnego.

Podręcznik pierwotnie został opublikowany w 2014 r. w wersji anglojęzycznej. Tłumaczenie na język polski zostało przygotowane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Pobierz Świadomi nadużyć finansowych i korupcji. Podręcznik dla urzędników zajmujących się zamówieniami publicznymi (12,4 MB)

do góry