Nawigacja

Publikacje w języku polskim

Zinstytucjonalizowana działalność antykorupcyjna na świecie

Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie odbiorcy różnorodności rozwiązań instytucjonalnych, dzięki którym poszczególne kraje próbują sprostać standardom narzuconym w tej kwestii bądź to przez społeczeństwo obywatelskie, bądź przez zobowiązania powstałe w wyniku podpisania konwencji lub nacisku społeczności międzynarodowej.

Bowiem zdaniem niektórych teoretyków dobór właściwego modelu instytucji chroniącej interes ekonomiczny państwa wraz z wdrożeniem stosownych procedur powinien uwzględniać lokalną specyfikę i zagrożenia charakterystyczne dla danego państwa. Sytuacja wewnętrzna konkretnego kraju ma więc największy wpływ na wybór jednego z wielu modeli instytucji antykorupcyjnych.

 

Zinstytucjonalizowana działalność antykorupcyjna na świecie (mp3 196 MB)

do góry