Nawigacja

Publikacje w języku polskim

Przegląd Antykorupcyjny

W odpowiedzi na apel CBA, przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych, świata nauki i biznesu oraz organizacji pozarządowych, zgodzili się zobrazować obszary korupcji, z jakimi stykają się w swojej pracy, i poddać analizie dotychczas funkcjonujące rozwiązania. Poczytujemy sobie za zaszczyt, iż wyrazili oni chęć udostępnienia swoich prac na łamach „Przeglądu Antykorupcyjnego”.

Ideą stworzenia powyższego czasopisma było przekonanie, iż poprawa życia jednostki, realizowana poprzez ochronę interesów ekonomicznych państwa, jest możliwa jedynie za sprawą skonsolidowania wysiłków oraz propagowania wiedzy i dzielenia się doświadczeniami. „Przegląd Antykorupcyjny” ma tym samym stanowić platformę wymiany poglądów, prezentację propozycji zwalczania wszelkich form nadużyć, a także dokumentować żmudną, codzienną pracę wszystkich osób i instytucji, które swoją energię poświęcają służbie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Pobierz "Przegląd Antykorupcyjny" (pdf 11 MB)

do góry