Nawigacja

Publikacje w języku polskim

Mapa korupcji 2004-2009

Stan korupcji w Polsce na podstawie danych statystycznych przekazanych przez służby i organy państwowe za lata 2004-2009 Z uwagi na swoje zadania ustawowe ukierunkowane przede wszystkim na zwalczanie korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, CBA podjęło próbę dokonania podsumowania skali zjawiska.

Okładka wydawnictwa przedstawiająca kontury Polski oraz słupki wykresuZ tego też względu, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, w styczniu 2010 r. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego zwrócił się do Prokuratora Generalnego – Ministra Sprawiedliwości, Szefa Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Komendanta Głównego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Ministra Finansów, Naczelnego Prokuratora Wojskowego oraz Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej o przekazanie danych statystycznych dotyczących stwierdzonych przestępstw korupcyjnych.

 

Pobierz "Mapę korupcji" (2,79 MB)

do góry