Nawigacja

Publikacje w języku polskim

Korupcja i antykorupcja cz. II

„Korupcja i antykorupcja. Wybrane zagadnienia” jest trzyczęściową monografią, w której zostały opublikowane opracowania naukowe powstałe na zlecenie Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Część druga poświęcona jest rozwiązaniom systemowym.

Okładka publikacji

Publikacja powstała w ramach projektu badawczo-rozwojowego „Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu w warunkach bezpiecznego, przyspieszonego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego”.

Pobierz "korupcja i antykorupcja" cz. 2 (pdf 17,5 MB)

do góry