Nawigacja

Publikacje w języku polskim

Korupcja i antykorupcja cz. I

„Korupcja i antykorupcja. Wybrane zagadnienia” jest trzyczęściową monografią, w której zostały opublikowane opracowania naukowe powstałe na zlecenie Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Pierwsza część obejmuje prawne rozwiązania unijne oraz krajowe.

Okładka publikacji

Publikacja powstała w ramach projektu badawczo-rozwojowego „Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu w warunkach bezpiecznego, przyspieszonego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego”.

Pobierz "korupcja i antykorupcja" cz. 1 (pdf 18,3 MB)

do góry