Nawigacja

Publikacje w języku polskim

I Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna - materiały pokonferencyjne

Publikacja niniejsza stanowi zbiór materiałów opracowanych na okoliczność I. Konferencji antykorupcyjnej, zorganizowanej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniu 9 grudnia 2010 roku, obchodzonym jako Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji.

Okładka publikacji z ilustracją przedstawiającą grupę ludzi słuchającą prezentacji

Inicjatywa Centralnego Biura Antykorupcyjnego stanowiła doskonałą okazję do zintegrowania działań różnych podmiotów dostrzegajżcych niebezpieczne oddziaływanie zjawisk korupcyjnych na wszystkie sfery życia oraz zainteresowanych profilaktyką i walką z tą patologią. Zaprezentowano wielostronne spojrzenie na interesujące zjawisko, omawiając liczne nurtujące tematy z punktu widzenia doświadczeń uczestników Konferencji, reprezentujących agendy rządowe, instytucje samorządowe, organizacje pozarządowe i świat nauki.

Pobierz materiały pokonferencyjne z I Międzynarodowej Konferencji Antykorupcyjnej (pdf 1,03 MB)

do góry