Nawigacja

Publikacje w języku angielskim

Przegląd Antykorupcyjny nr 8 – The Anti-Corruption Bulletin

„The Anti-Corruption Bulletin. South-East Europe Anti-Corruption Authorities” jest specjalnym, anglojęzycznym numerem czasopisma Centralnego Biura Antykorupcyjnego "Przegląd Antykorupcyjny", poświęconego zagadnieniu instytucji antykorupcyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Numer 8 czasopisma jest anglojęzycznym wydaniem Przeglądu Antykorupcyjnego nr 6, poświęconego wybranym instytucjom antykorupcyjnym funkcjonującym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w szczególności w Rumunii, Mołdawii, Serbii, na Litwie oraz Ukrainie.

Wydawnictwo to jest unikatowym opracowaniem, w którym ujęto szereg informacji na temat każdej z opisywanych instytucji, w tym tłumaczenie aktów prawnych będących podstawą utworzenia organów antykorupcyjnych prezentowanych w publikacji.

Opracowanie umożliwia dokonanie analizy porównawczej ujętych w nim instytucji, ich kompetencji i obszarów działania, ukazując jednocześnie różnorodność aspektów związanych ze zjawiskiem korupcji.

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru "Przeglądu Antykorupcyjnego" –  „The Anti-Corruption Bulletin. South-East Europe  Anti-Corruption Authorities”  (pdf 9.93 MB).

 

Opublikowano w dniu 14.06.2017 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

  • Okładka Przeglądu Antykorupcyjnego nr 8
    Okładka Przeglądu Antykorupcyjnego nr 8
do góry