Nawigacja

Publikacje w języku angielskim

Fraud and Corruption Awareness Handbook

Jak podaje podtytuł, jest to podręcznik dla urzędników zaangażowanych w zamówienia publiczne. Opracowany został wspólnie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i Bank Światowy.

okładka publikacji z abstrakcyjną ilustracjąIdeą, która przyświecała jego powstaniu, była chęć wyczulenia pracowników administracji na potencjalne zagrożenia korupcyjne przy okazji gospodarowania mieniem publicznym.

Zamówienia publiczne zostały uznane za szczególnie narażone na korupcję i oszustwa, gdyż jest to moment w toku realizacji przedsięwzięć, w którym środki finansowe zmieniają dysponenta. Z tego względu, zdaniem autorów, osoby zaangażowane w proces udzielania kontraktów, by mieć pełen obraz zagrożeń i moc się im skutecznie przeciwstawić, powinny znać metody działania podmiotów chcących okraść zleceniodawców. W tym celu podręcznik podaje i przybliża szereg przykładów praktyk korupcyjnych przy realizacji projektów opierając się na doświadczeniach polskiej administracji oraz przedsięwzięć Banku Światowego. W myśl zasady, że zapobiegać jest lepiej niż leczyć, oferuje również wskazówki, jak odpowiednio wcześnie wykryć korupcję czy próby wyłudzenia środków w toku ubiegania się o zamówienie.

 

Pobierz Fraud and Corruption Awareness Handbook (0,5 MB)

do góry