Nawigacja

SACA

SIENA dla Organów Antykorupcyjnych

Centralne Biuro Antykorupcyjne wraz z austriackim Federalnym Biurem Antykorupcyjnym (BAK), oraz z partnerem stowarzyszonym - Europolem, realizuje projekt "SIENA dla Organów Antykorupcyjnych (S4ACA)" współfinansowany z Programu UE "Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości 2007-2013” (ISEC).

 

Ogólną ideą projektu jest promowanie i rozwijanie współpracy oraz wzajemnego zrozumienia między organami ścigania, innymi organami antykorupcyjnymi i Europolem. S4ACA przede wszystkim ma na celu poprawę komunikacji z Europolem oraz zwiększenie wymiany informacji za pośrednictwem aplikacji bezpiecznej sieci wymiany informacji Europolu, m.in. poprzez zainicjowanie rozszerzenia i korzystania z SIENA pomiędzy organami antykorupcyjnymi państw członkowskich.

Kolejnym priorytetem S4ACA jest podniesienie świadomości na temat konieczności bezpiecznej wymiany danych i informacji pomiędzy organami antykorupcyjnymi oraz umożliwienie organizacjom identyfikacji niezbędnych wymagań technicznych i prawnych, tak by były one przygotowane do korzystania z aplikacji bezpiecznej sieci.

W celu usprawnienia komunikacji pomiędzy uczestnikami S4ACA jak również w celu zapewnienia ciągłej i bezpiecznej wymiany informacji m.in. pomiędzy spotkaniami warsztatowymi, wykorzystywana będzie Platforma Europolu dla Ekspertów (EPE). Platforma EPE pozwala na bezpieczną wymianę informacji i gwarantuje, że dokumenty, case studies, ekspertyzy, a także przygotowania do zbliżającego się spotkania będą dostępne dla uczestników.

Projekt rozpoczął się w listopadzie 2014 r. i zostanie formalnie otwarty  na początku 2015 roku podczas Konferencji Otwierającej (Kick-Off-Conference). Część projektu będzie poświęcona fazie pilotażowej, która będzie oceniana w jej połowie, oraz na samym końcu. Jej celem jest zebranie pierwszych doświadczeń oraz optymalizacja wykorzystania aplikacji SIENA. W październiku 2016 r. wyniki projektu S4ACA zostaną zaprezentowane i rozpowszechnione podczas 3-dniowej konferencji zamykającej projekt.

Informacje o S4ACA na stronie bak.gv.at

 

 

do góry