Nawigacja

Strategie Antykorupcyjne na Świecie

Krajowy Program Walki z Korupcją Republiki Słowacji

Kluczowym dokumentem rządu Słowacji w antykorupcyjnych planach działań jest Narodowy Program Walki z Korupcją, przyjęty przez rząd w czerwcu 2000 roku. Narodowy Program wdrażany jest za pomocą specjalnych Planów Działania do Walki z Korupcją. Główne cele, które wymienia Narodowy Program bazują na 3 filarach:

 • likwidowaniu sytuacji, w których może potencjalnie dojść do korupcji,
 • zwiększaniu ryzyka w trakcie działań korupcyjnych,
 • podnoszeniu społecznej wrażliwości na korupcję.


Departament Walki z Korupcją przeanalizował Program i zebrał wszystkie zadania prawne w jednym dokumencie przyjętym przez rząd w 2003 roku.

Rozdział pierwszy Programu krótko prezentuje stan prawny dotyczący przestępstw korupcyjnych, wyniki badań nad zjawiskiem oraz inicjatywy organizacji międzynarodowych zmierzające do jej ograniczenia. Drugi rozdział wymienia zmniejszenie korupcji w życiu publicznym oraz w gospodarowaniu funduszami publicznymi jako główny cel Programu. Ponadto zapowiada wdrożenie po konsultacjach Planu Działania realizującego wytyczne programu. Kolejny rozdział analizuje przyczyny korupcji oraz identyfikuje jej rezultaty, jako niezbędny element walki z nią. Rozdział czwarty wymienia polityczne zaangażowanie i instytucjonalne wsparcie oraz dostęp do informacji, jako warunki walki z korupcją, zaś zasady na których powinna ona bazować to możliwość ewaluacji prowadzonych działań oraz jasne doprecyzowanie priorytetów. Rozdział piąty zaznacza, że walka z korupcją jest złożonym procesem, konieczne są jednoczesne działania z wielu stron, uwzględniające zarówno prewencję, ściganie oraz budowę postaw antykorupcyjnych w społeczeństwie. Ostatni rozdział podkreśla znaczenie wszelkich instytucji niepaństwowych w procesie walki z korupcją.

A.    Wprowadzenie

 1. Definicja korupcji
 2. Formy i występowanie korupcji
 3. Aspekt międzynarodowy walki z korupcją


B.    Cele Programu Walki z Korupcją

C.    Przyczyny i konsekwencje korupcji

 1. Przyczyny korupcji
 2. Konsekwencje korupcji


D.    Warunki wstępne i zasady walki z korupcją

 1. Warunki wstępne walki z korupcją
 2. Zasady walki z korupcją


E.    Zarys rozwiązań

 1. Likwidacja potencjalnych przyczyn korupcji
 2. Maksymalizacja ryzyka związanego z aktami korupcji
 3. Reforma władzy sądowniczej
 4. Nieformalne regulacje i budowa społecznej wrażliwości na korupcję


F.    Rola organizacji pozarządowych, niezależnych stowarzyszeń i mediów

 1. Funkcja monitorowania
 2. Funkcja edukacyjna
 3. Analizy, badania niezależnych ekspertów oraz aktywne zaangażowanie w tworzenie antykorupcyjnego środowiska
 4. Wsparcie pozytywnych działań
 5. Media

 

Zobacz tekst strategii:

do góry