Nawigacja

Działania UZP w RPPK 2014-2019

Działania Urzędu Zamowień Publicznych

Urząd Zamówień Publicznych zorganizował w dniu 16 listopada 2015 roku seminarium pt. „Kontrola zamówień publicznych”.

Celem przedsięwzięcia było zaprezentowanie ważnych zagadnień wynikających z procesu kontroli udzielania zamówień publicznych oraz stworzenie forum wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie zapobieganie nieprawidłowościom, stosowania dobrych praktyk, promowania wzorcowych działań.

Do udziału w seminarium zaproszeni byli przedstawiciele instytucji zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Strona poświęcona wydarzeniu na portalu UZP.

 

Opublikowano w dniu 17.11.2015 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry