Nawigacja

Prawo w praktyce

06.07.2009 Współpraca OLAFu i Banku Światowego

06.07.2009

30 czerwca 2009 roku Europejski Urząd ds. Zwalczania Oszustw (OLAF) i Urząd Wiceprezydenta ds. Spójności Grupy Banku Światowego (World Bank’s Integrity Vice-Presidency - INT) podpisały w Brukseli porozumienie w sprawie wspólnego zwalczania nadużyć w obszarze funduszy przeznaczanych na pomoc w rozwoju.

Bank Światowy jest powiernikiem znacznej ilości funduszy pochodzących z Unii Europejskiej, a porozumienie pozwoli na skuteczniejsze zwalczanie nieprawidłowości godzących w najbiedniejszych, dla których ta pomoc jest przeznaczana.

Jak to ujął Dyrektor Generalny OLAFu Franz-Hermann Brüner: "Unia Europejska i Państwa Członkowskie są największym darczyńcą. Nasza współpraca z innymi podmiotami dotycząca kontroli darczyńców na świecie powinna być tak bliska, jak to tylko możliwe w celu zapobieżenia wykorzystywania międzynarodowej pomocy przez oszustów".

Urząd Wiceprezydenta ds. Spójności przy Grupie Banku Światowego (Vice President for Integrity for the World Bank Group – INT) jest kluczowym partnerem Urzędu ds. Zwalczania Oszustw nie tylko z powodu ogromnych sum, jakimi zarządza Bank Światowy, ale również z uwagi na doświadczenie, jakie Grupa Banku Światowego posiada w obszarze antykorupcji.

Umowa między OLAF-em a INT - pozwolą na wspólne śledztwa tam, gdzie zagrożony jest interes zarówno UE, jak i Banku, w szczególności możliwa będzie wymiana informacji i współpraca służb wywiadowczych, wypracowanie standardów, wspólnych definicji, najlepszych praktyk i procedur w prowadzonych dochodzeniach.


Urząd Wiceprezydenta ds. Spójności odgrywa ważną rolę Strategii Antykorupcyjnej i Dobrego Rządzenia Grupy Banku Światowego w antykorupcyjnych zabezpieczeniach, skierowanej na wdrażanie projektów spójności oraz w asystowaniu zainteresowanym krajom w wzmocnieniu polityki rządzenia krajem.

Jak dotąd, śledztwa prowadzone w związku z korupcją i oszustwami w operacjach finansowanych przez Grupę Banku Światowego z przyszłych kontraktów sponsorowanych przez Grupę Banku wykluczono 355 firm i osób prywatnych.


Źródło: ec.europa.eu

do góry