Nawigacja

Prawo w praktyce

19.02.2009 Rozporządzenie w sprawie programu łagodzenia kar – LENIENCY

19.02.2009

W dniu 9 lutego w wydanym przez siebie komunikacie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o wejściu w życie z dniem 24 lutego 2009 r. Rozporządzenia w sprawie programu łagodzenia kar – LENIENCY (ang: pobłażliwość, wyrozumiałość, łagodność).

Wejście w życie tej Instytucji  pozwoli na uniknięcie wysokich sankcji finansowych jako odpowiedzialności   za udział w kartelu w zamian za:

 

  •     przyznanie się do udziału w niedozwolonym porozumieniu,
  •     dostarczeniu dowodów na istnienie zmowy przy ustalaniu wspólnych cen,
  •     wycofanie się z niedozwolonego porozumienia.

 

UOKiK informuje:

„…Dążąc do wyeliminowania negatywnych zjawisk rynkowych w postaci niedozwolonych porozumień zawieranych przez przedsiębiorców, które bardzo często skutkują poważnymi ograniczeniami konkurencji, wprowadzono do polskiego systemu prawa przepisy umożliwiające łagodne traktowanie uczestników karteli (program znany na świecie pod nazwą „leniency”). Warunkiem skorzystania z „dobrodziejstw” tego programu jest podjęcie współpracy z Urzędem.

Zasadniczym celem „leniency”  jest pomoc organu antymonopolowego w odstąpieniu od kartelu, skierowana przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw, które niejednokrotnie pod presją dużych koncernów godzą się na uczestnictwo w nielegalnym porozumieniu…”


 
W komunikacie UOKiK czytamy:

„(…) W 2008 roku Urząd prowadził ponad 40 postępowań w sprawie porozumień ograniczających konkurencję. Zmowy przedsiębiorców dotyczące np. cen towarów czy podziału rynku, należą do najbardziej szkodliwych naruszeń prawa konkurencji. Są one

niezwykle trudne do wykrycia ze względu na niejawny charakter. Mają negatywny wpływ na gospodarkę, dlatego kary dla uczestników są dotkliwe - mogą sięgać nawet do 10 proc. ich przychodu.(…) Od 24 lutego przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowych możliwości. Tego dnia wchodzi w życie Rozporządzenie w sprawie programu „Leniency” oraz wytyczne w sprawie łagodzenia kar- praktyczny przewodnik dla przedsiębiorców (…)”.


Jednocześnie UOKiK w komunikacie informuje, że przedsiębiorcom, którzy są uczestnikami nielegalnego porozumienia kontakt z urzędem ułatwi specjalnie uruchomiona infolinia. Dzwoniąc pod wskazany numer 022 55 60555 anonimowy przedsiębiorca będzie mógł uzyskać informację czy spełnia warunki ubiegania się o program łagodzenia kar – Leniency.

 


_____________________________________________________________
 Punkt kontaktowy  ds. zgłoszeń do programu Leniency w Komisji Europejskiej (Belgia)

Faks: 00 322 299 4585

Telefon: 00 322 298 4190

00 322 298 4191

 

do góry