Nawigacja

Prawo w praktyce

04.11.2011 Antykorupcyjny Certyfikat dla Agencji Rynku Rolnego

04.11.2011

17 lutego bieżącego roku Agencja Rynku Rolnego otrzymała certyfikat, potwierdzający wdrożenie Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. Dokument przyznany został przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

Na swojej stronie internetowej Agencja cytuje słowa Ministra Marka Sawickiego, obecnego podczas wręczenia certyfikatu występującemu w imieniu Agencji Prezesowi ARR Władysławowi Łukasikowi. Jak mówił minister, zapobieganie korupcji jest jednym z priorytetów Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Przypomniał o przyjętych przez Radę Europy Dwudziestu Zasadach Wiodących w Walce z Korupcją, które, jak powiedział, mają charakter rekomendacji dla wszystkich członków Rady, również dla Polski.

Działania związane z opracowaniem Wymagań System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym zostały rozpoczęte w 2006 roku. Wraz z Polskim Centrum Badań i Certyfikacji, przy konsultacjach Ministerstwa Sprawiedliwości, w pracach uczestniczyła również Krajowa Izba Gospodarcza. Autorom zaś przyświecała idea stworzenia narzędzia, które pozwoliłoby zapobiegać zagrożeniom o charakterze korupcyjnym a w konsekwencji prowadziło do ich wyeliminowania.

Wymagania Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym, będące własnością Krajowej Izby Gospodarczej oraz Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. opublikowano w lipcu 2007 roku.


W informacji podanej na stronie internetowej instytucji, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji podkreśla, że decyzja o wdrażaniu systemu nie jest równoznaczna z tym, że w organizacji dochodzi do korupcji. "Oznacza ona, że kierownictwo organizacji potrafi identyfikować potencjalne zagrożenia korupcyjne i zobowiązuje się im skutecznie przeciwdziałać", możemy przeczytać na stronie PCBC S.A.

Źródła: www.arr.gov.pl, www.pcbc.gov.pl

do góry