Nawigacja

Prawo w praktyce

26.11.2018 GPW przyjęła standardy compliance dla spółek giełdowych

26.11.2018

8 października 2018 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przyjęła „Standardy w zakresie wymogów, jakie powinien spełniać system zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz system ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A.”.

Standardy zostały opracowane przez działający przy GPW Komitet ds. Compliance.

Uchwała zawiera zestaw wytycznych adresowanych do polskich spółek giełdowych. GPW zachęca spółki do wdrożenia ustandaryzowanych wewnętrznych rozwiązań antykorupcyjnych w kilkunastu obszarach, w tym m.in. do przyjęcia kodeksu antykorupcyjnego, wdrożenia systemu zgłaszania nieprawidłowości (whistleblowing), czy wyznaczenia funkcji compliance officera.

Źródło: www.gpw.pl

do góry