Nawigacja

Prawo w praktyce

13.03.2015 Kryterium ceny w postępowaniach przetargowych po zmianie przepisów

13.03.2015

Odsetek postępowań, w których cena stosowana była jako jedyne kryterium uległ zmniejszeniu – tak wskazują pierwsze wyniki analizy ogłoszeń w zakresie stosowania kryteriów oceny ofert, które publikuje na swojej stronie internetowej Urząd Zamówień Publicznych (UZP).

Jedne z ważniejszych zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) to ograniczenie stosowania kryterium ceny jako jedynego kryterium i popularyzacja pozacenowych kryteriów oceny ofert.

Od czasu wejścia w życie w dniu 19 października 2014 roku nowelizacji Prawa zamówień publicznych, do końca 2014 roku w przypadku postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartościach poniżej progów UE, odsetek ogłoszeń, w których jako jedyne kryterium wskazano cenę spadł z 93% do poziomu 31%. Natomiast w postępowaniach o wartościach powyżej progów UE – z 85% do poziomu 33%.

Źródło: Urząd Zamówień Publicznych, http://uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;3088 [dostęp: 13.03.2015]

Żródło: uzp.gov.pl

Zobacz artykuł na stronie Urzędu Zamówień Publicznych, dostępnej pod adresem http://uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;3088.

Zobacz też artykuł: PZP – zmiany w kryterium ceny, dostępny na stronie antykorupcja.gov.pl pod adresem http://antykorupcja.gov.pl/ak/prawo/prawo-w-praktyce/11120,PZP-zmiany-w-kryterium-ceny.html.

Opublikowano w dniu 13.03.2015 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry