Nawigacja

Prawo w praktyce

13.03.2015 Zmowy przetargowe i kary nałożone przez UOKiK

13.03.2015

Prawie 94 tys. zł kary finansowej dla firmy za udział w zmowie w przetargu na czytniki linii papilarnych i kary finansowe w łącznej wysokości 298 tys. zł dla przedsiębiorców za działania niezgodne z prawem w ramach przetargu na przedmioty zaopatrzenia mundurowego. To rezultat decyzji stwierdzających niedozwolone porozumienia wydanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Jak informuje UOKiK, ofiarami zmów przetargowych padły Agencja Mienia Wojskowego, Jednostka Wojskowa nr 4226  i Komenda Główna Policji.

Pierwsza z wydanych decyzji dotyczy przetargu na zakup i dostawę przenośnych czytników linii papilarnych ogłoszonego przez Komendę Główną Policji (KGP).

W wyniku przeprowadzonej analizy Urząd ustalił, że biorące udział w przetargu spółki Relacontrol (wówczas EAS Envimet Polska) i Unicom  zawarły niedozwolone porozumienie, polegające m.in. na  uzgodnieniu ceny, a także wymianie informacji o cenie zawartej w konkurencyjnej ofercie. Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencje UOKiK nałożył na Relacontrol karę finansową w wysokości 93 749, 52 zł.

Druga z wydanych decyzji dotyczy przetargów na dostawę przedmiotów zaopatrzenia mundurowego organizowanych przez Agencję Mienia Wojskowego i Jednostkę Wojskową nr 4226 w Warszawie w latach 2011-2012.

Według ustaleń UOKiK w tym przypadku zmowę zawarły trzy spółki: Agrotur z  Pabianic, Marko z Borkowic oraz Zakład Pracy Chronionej Texpol z Dłutowa. W czterech przetargach zastosowały one mechanizm rozstawiania i wycofywania ofert, polegający na uzgodnieniu, że przedsiębiorcy przedstawią dwie różne oferty, a jeśli okaże się, że są one dwiema najkorzystniejszymi – zwycięzca przetargu rezygnuje z podpisania umowy lub umyślnie nie złoży wymaganych dokumentów, tak aby zwyciężyła droższa oferta. Za działania niezgodne z prawem na przedsiębiorców zostały nałożone kary finansowe w łącznej wysokości 298 tys. zł.

Powyższe decyzje nie są ostateczne, ponieważ przedsiębiorcy złożyli odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jak podkreśla UOKiK, uzgadnianie warunków składanych ofert przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub pomiędzy jego organizatorem i oferentem, to jedne z najpoważniejszych naruszeń konkurencji.

W związku z wejściem w życie w dniu 18 stycznia 2015 roku nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Urząd zyskał jednak możliwość skuteczniejszej walki ze zmowami przetargowymi. Zmiana przepisów przewiduje m.in. wydłużenie okresu przedawnienia praktyk ograniczających konkurencję z roku do pięciu lat, co pozwoli na zbadanie większej ilości przetargów, które budzą wątpliwości pod kątem ochrony konkurencji.

Źródło: uokik.gov.pl

Zobacz artykuł na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem http://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11476.

Zobacz też artykuł: Nowe prawo antymonopolowe od 18 stycznia 2015, dostępny na stronie antykorupcja.gov.pl pod adresem http://antykorupcja.gov.pl/ak/prawo/prawo-w-praktyce/11060,Nowe-prawo-antymonopolowe-od-18-stycznia-2015.html.

Opublikowano w dniu 13.03.2015 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry