Nawigacja

Prawo w praktyce

21.07.2014 Nowe prawo antymonopolowe od 18 stycznia 2015

21.07.2014

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) informuje na swojej stronie internetowej o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Nowelizacja została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP i wejdzie w życie 18 stycznia 2015 r.

Jak informuje UOKiK, celem nowelizacji  prawa antymonopolowego jest zwiększenie ochrony konsumentów oraz skuteczniejsze wykrywanie praktyk ograniczających konkurencję.

Przyjęte zmiany dotyczą m.in.:

  • kontroli koncentracji – wprowadzona zostanie dwuetapowa procedura analizowania wniosków w sprawie fuzji i przejęć;
  • wydłużenia okresu przedawnienia praktyk ograniczających konkurencję z roku do pięciu  lat, co pozwoli na wykrycie większej ilości zmów szkodliwych dla gospodarki oraz konsumentów, a także może działać prewencyjnie – zniechęcać do niedozwolonych działań;
  • programu łagodzenia kar leniency – wprowadzone rozwiązanie, tzw. leniency plus umożliwi przedsiębiorcy, który złoży wniosek jako drugi lub kolejny, uzyskanie dodatkowego obniżenia kary o 30 proc., jeśli poinformuje Urząd o innej zmowie, której również był uczestnikiem. W tej drugiej sprawie będzie miał status pierwszego wnioskodawcy i uniknie w niej kary finansowej;
  • nakładania kar finansowych na osoby fizyczne odpowiedzialne za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję.

Zestawienie wszystkich zmian oraz jednolity tekst ustawy zamieszczone są na stronie internetowej UOKiK, dostępnej pod adresem www.uokik.gov.pl.

Źródło: www.uokik.gov.pl

Zobacz artykuł na stronie UOKiK

do góry