Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Świat

80. Posiedzenie Plenarne GRECO – Strasburg 18–22.06.2018

W dniach 18–22 czerwca 2018 r. w Strasburgu odbędzie się 80. Posiedzenie Plenarne Grupy Państw Przeciwko Korupcji (Group of States against Corruption – GRECO).

  • 80. Posiedzenie Plenarne GRECO – Strasburg 18–22.06.2018
    80. Posiedzenie Plenarne GRECO – Strasburg 18–22.06.2018

Spotkanie organizowane w czerwcu będzie drugim z czterech Posiedzeń Grupy zaplanowanych w 2018 r.

Kolejne odbywać się będą:

  • 81. – w dniach 15–19 października,
  • 82. – w dniach 3–7 grudnia.

Więcej informacji na temat Posiedzeń dostępnych jest w załączonym kalendarzu.

Grupa Państw Przeciwko Korupcji powołana została w 1999 r. przez Radę Europy. Sprawdza, czy działania państw członkowskich są zgodne z antykorupcyjnymi standardami Rady. Celem GRECO jest podnoszenie zdolności członków do zwalczania korupcji poprzez monitorowanie zgodności obowiązujących w nich przepisów z antykorupcyjnymi standardami wyznaczonymi przez Radę Europy, dzięki dynamicznemu procesowi wzajemnego oceniania się i wzajemnie wywieranej presji. Służy to wykrywaniu niedostatków ustawodawstwa krajowego oraz skłania do odpowiednich prawnych i instytucjonalnych zmian.

Źródło: coe.int

 

Opublikowano w dniu 8.02.2018 r. 

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

do góry