Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Świat

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne – Bruksela 3.12.2013

W dniu 3 grudnia 2013 r. w Brukseli odbyła się konferencja na temat przeciwdziałania nadużyciom i korupcji przy wykorzystywaniu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (ESIF).

Konferencja zorganizowana została przez Komisję Europejską we współpracy z Transparency International.

Wydarzenie poprzedziło uruchomienie nowych programów w ramach ESIF wraz z początkiem 2014 roku. Celem konferencji było zaprezentowanie narzędzi i instrumentów sprzyjających podnoszeniu świadomości oraz identyfikowaniu ryzyka nadużyć i korupcji, a także dobrych praktyk sprzyjających niwelowaniu nadużyć i korupcji powiązanych z wykorzystywaniem środków. Wzięli w niej udział przedstawiciele instytucji zarządzających, audytorskich, wyspecjalizowanych do walki z korupcją, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Konferencja odbywała się w godzinach 9:00-15:00. Poranna jej część poświęcona była skali i ryzyku nadużyć oraz korupcji, związanym z wykorzystywaniem europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Sesja popołudniowa realizowana była w ramach czterech równoległych grup roboczych, pracujących nad tematami ogniskującymi się wokół rozwoju strategii antykorupcyjnych oraz narzędzi służących ocenie ryzyka nadużyć.

Źródło: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pl&catId=88&eventsId=934&furtherEvents=yes

 

 

do góry