Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Polska

Kongres Infrastruktury Polskiej – Kraków 5.11.2014

W dniu 5 listopada 2014 r. w Krakowie odbył się Kongres Infrastruktury Polskiej, organizowany przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR i Stowarzyszenie Inicjatywa dla Infrastruktury.

Tematyka konferencji dotyczyła kwestii infrastruktury transpor­towej, przesyłowej i komunalnej jako spójnego systemu budującego fundamenty pod rozwój polskich miast i regionów, gwarantu­jącego efektywność procesów gospodarczych i konkurencyjność Polski.

Program Kongresu przewidywał podjęcie m.in. następujących zagadnień:

  • Miasta i regiony w roli inwestora: jak dbać o interesy mieszkańców i skutecznie realizować projekty inwestycyjne? Jak układać relacje inwestor - wykonawca?
  • Litera prawa a praktyka zamówień w budownictwie infrastrukturalnym
  • Metro w Krakowie - kamień milowy w rozwoju miasta, czy tylko kosztowny emblemat wielkomiejskości?
  • Nowa perspektywa budżetowa UE - jaki scenariusz czeka rynek wykonawców i projektantów?
  • Miasto samowystarczalne energetycznie - jak stworzyć horyzontalny i niezależny system gwarantujący bezpieczeństwo energe­tyczne i ciepłownicze aglomeracji?

Źródło: kongresinfrastruktury.pl

do góry