Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Polska

Prawo konsumenckie w świetle nadchodzących zmian – Warszawa 18.03.2014

18 marca 2014 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z okazji Światowego Dnia Konsumenta, zorganizował konferencję „Prawo konsumenckie w świetle nadchodzących zmian”.

Spotkanie było okazją do rozmowy o rządowym projekcie ustawy o prawach konsumenta, którego celem jest wdrożenie do polskiej struktury prawnej regulacji unijnych, a także usystematyzowanie i zintegrowanie przepisów za jakość rzeczy sprzedanej. Nowy porządek nie tylko ujednolica poziom ochrony konsumentów w całej UE, ale również reformuje krajowe prawo sprzedaży w szerokim zakresie.

Uczestnicy konferencji dyskutowali nad praktycznym wymiarem nowych przepisów, które z jednej strony przyznają konsumentom więcej praw, z drugiej zaś nakładają na przedsiębiorców nowe obowiązki. Podczas spotkania poruszona zostanie m.in. kwestia gwarantowanego kupującym prawa do wyczerpujących informacji, które sprzedawca będzie zobowiązany przekazać jeszcze przed zawarciem umowy. Ponadto omówiony został wpływ planowanej zmiany definicji konsumenta oraz modyfikacji przepisów dotyczących gwarancji i rękojmi na rzeczywistość handlową.

Źródło: uokik.gov.pl

do góry