Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Polska

Konferencja EPAC/EACN - po raz pierwszy w Polsce – Kraków 13-15.11.2013

Centralne Biuro Antykorupcyjne wraz z Komendą Główna Policji przy wsparciu EPAC/EACN zorganizowało 13 Doroczną Konferencję Europejskich Partnerów Przeciwko Korupcji/Europejskiej Sieci Antykorupcyjnej (EPAC/EACN), która odbyła się w dniach 13-15 listopada 2013 r. w Krakowie.

Było to międzynarodowe spotkanie, którego głównym tematem było przeciwdziałanie korupcji oraz nadzór nad działalnością organów ścigania.

Od 13 do 15 listopada odbywała się po raz pierwszy w Polsce Międzynarodowa Konferencja EPAC/EACN. Spotkanie miało miejsce w Krakowie. Jego współorganizatorami były Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz Komenda Główna Policji przy wsparciu EPAC/EACN.

Na zakończenie ubiegłorocznej konferencji Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik zaproponował aby 13 Doroczna Konferencja EPAC/EACN miała miejsce właśnie w Polsce. Spotkało się to z akceptacją Zgromadzenia Ogólnego EPAC/EACN.

Głównym zamierzeniem organizowanych dotychczas konferencji jest budowanie oraz utrzymywanie wzajemnych relacji w zakresie współpracy miedzy teoretykami i praktykami w zakresie zwalczania korupcji w administracji publicznej, jak również instytucji nadzorujących pracę organów ścigania. Ideą konferencji jest zwrócenie uwagi na zagrożenia, a także nowe i skuteczne rozwiązania w tym zakresie.

Oficjalne rozpoczęcie konferencji nastąpiło 13 listopada o godzinie 16.00 w Sali Obrad Miasta Kraków. Jeszcze tego samego dnia oraz 14 i 15 listopada spotkanie było kontynuowane w ramach zaplanowanych wcześniej paneli.

Utworzone w 2004 r. stowarzyszenie Europejskich Partnerów Przeciwko Korupcji (EPAC) skupia w sobie ponad 60 instytucji antykorupcyjnych. W oparciu o EPAC w 2008 r. powstała Europejska Sieć Antykorupcyjna (EACN) będąca spoiwem sieci kontaktów antykorupcyjnych, zrzeszających blisko 50 struktur państwowych z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Inicjatywa EPAC/EACN stała się dorocznym przedsięwzięciem podnoszącym oraz budującym świadomość w zakresie zwalczania korupcji wśród przedstawicieli krajów należących do Unii Europejskiej.

do góry