Nawigacja

Konferencje CBA z okazji 9 grudnia

V Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna – 9.12.2014

W związku z przypadającym na 9 grudnia Międzynarodowym Dniem Przeciwdziałania Korupcji, Centralne Biuro Antykorupcyjne, pragnąc podkreślić to ważne w światowym kalendarzu święto, również w 2014 r. zorganizowało konferencję mającą na celu upamiętnienie tego dnia, a przez to zwiększenie społecznej świadomości i uwrażliwienie na problem korupcji.

V Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna zorganizowana została przez Centralne Biuro Antykorupcyjne we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Departamentem Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Tematyka przedsięwzięcia dotyczyła szeroko pojętych strategii antykorupcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019, przyjętego w dniu 1 kwietnia br. na mocy uchwały Rady Ministrów. Ideą przewodnią konferencji było przybliżenie powyższego zagadnienia szerszemu gronu odbiorców, w szczególności poprzez przedstawienie poszczególnych celów i zadań Programu.

Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji, stanowiący ukoronowanie przyjęcia pierwszego na świecie, ponadnarodowego zobowiązania do walki z  korupcją w postaci Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciw Korupcji, znajduje doniosłe i wyraźne akcenty pod każdą szerokością geograficzną.

Główną intencją utworzenia tego święta było pogłębianie wiedzy społeczeństw  na temat zapobiegania i walki z korupcją. Tego dnia na całym świecie odbywają się liczne przedsięwzięcia, mające na celu zwiększanie świadomości w tym obszarze. Centralne Biuro Antykorupcyjne angażuje się w realizację tej intencji.

 

 

Opublikowano w dniu 24.12.2014 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

 

do góry