Nawigacja

Konferencje CBA z okazji 9 grudnia

IV Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna. Rola urzędów administracji państwowej w identyfikowaniu nieprawidłowości w zamówieniach publicznych – Warszawa 9.12.2013

Z okazji obchodzonego 9 grudnia Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Korupcji, Centralne Biuro Antykorupcyjne zorganizowało IV Międzynarodową Konferencję Antykorupcyjną.Partnerami CBA był Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urząd Zamówień Publicznych. W tym roku Konferencja odbywała się w gmachu Sejmu RP i nosiła tytuł Rola urzędów administracji państwowej w identyfikowaniu nieprawidłowości w zamówieniach publicznych. IV Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna.

Partnerami CBA był Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urząd Zamówień Publicznych. W tym roku Konferencja odbywała się w gmachu Sejmu RP i nosiła tytuł Rola urzędów administracji państwowej w identyfikowaniu nieprawidłowości w zamówieniach publicznych. IV Międzynarodowa Konferencja Antykorupcyjna.

Każdego roku zaproszenia do udziału w Konferencji składane są na ręce szefów poszczególnych resortów, kierowników urzędów centralnych, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, środowisk naukowych oraz organizacji pozarządowych. Wydarzenie stanowi okazję do wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy uczestnikami zaproszonymi zarówno z Polski, jak też z kilkudziesięciu instytucji antykorupcyjnych z różnych krajów oraz przedstawicielstw dyplomatycznych innych państw w Polsce.

Uczestnicy części panelowych w tym roku skupiali się wokół zagadnień wykrywania nieprawidłowości przy realizacji zamówień publicznych oraz odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Tak jak w latach poprzednich, w tym roku również Centralne Biuro Antykorupcyjne wydało publikację materiałów z konferencji, która dostępna jest w wersji elektronicznej na prowadzonych przez CBA stronach internetowych www.antykorupcja.gov.pl oraz www.cba.gov.pl.

 

 

Pobierz publikację

do góry